Thang Thi Tran YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Thang Thi TranYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2022-01-17 16:49:42數據計算中
 • 粉絲數

  3.29萬
 • 總觀看量

  65.7萬
 • 平均觀看量

  61
 • 影片總數

  90
 • 直播收入

  --
粉絲數排名
730,596th ( 前 4.7% )
40,650th ( 前 8.9% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0.00-0.00
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2017-05-18

2017-08-19

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
影片互動率平均表現
最近30部影片最近30天的影片
  平均觀看量 0
普通影片
直播影片
最熱門影片 - 來源於 Thang Thi Tran YouTube網紅頻道
eng sub - funny english class

2017-04-17 影片發佈時間

9775 135 4 10
最新影片 - 來源於 Thang Thi Tran  YouTube網紅頻道
直播影片
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Thang Thi Tran 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Thang Thi Tran

YouTube頻道創建時間

2011-04-30

地區

韓國 

語言

英語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Chào cả nhà, cảm ơn các bạn xem kênh của mình. Nơi mình muốn chia sẻ về cuộc sống, gia đình ....nơi mảnh đất xứ người mình đang sống .
Hy vọng các bạn yêu thích và đăng ký kênh của mình, để mình có thể có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn.
Một lần nữa cảm ơn các bạn.
I love to share something about: language english, my second country, my hometown and my life, my some favorite.
i hope you guys will always like about that, subscribe my chanel as soon as this time, it's so far so good :).
you guys can travel on this chanel, and then learn english via my favorite music, the story ... be update. you try on to hear more the time and repeat, i hope you get something well from my chanel
Thanks you for watched my chanel.