Nờ Tờ Nờ YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Nờ Tờ NờYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-12-06 22:01:57數據計算中
 • 粉絲數

  1010萬
 • 總觀看量

  23.64億 0.01%
 • 平均觀看量

  321.37萬 0.13%
 • 影片總數

  418
 • 直播收入

  -
粉絲數排名
986th ( 前 1% )
3rd ( 前 1% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
122.47萬元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
15.48萬元 - 68.12萬元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2019-08-05

2019-10-20

2020-04-05

2020-10-03

2021-02-27

2021-08-03

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
影片互動率平均表現
最近30部影片最近30天的影片
  平均觀看量 0
普通影片
直播影片
最新影片 - 來源於 Nờ Tờ Nờ  YouTube網紅頻道
直播影片
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Nờ Tờ Nờ 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Nờ Tờ Nờ

YouTube頻道創建時間

2016-05-04

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Thành Tích:
- Youtuber cá nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt 10 triệu đăng ký và sở 01 hữu nút kim cương, 4 nút vàng và 4 nút bạc của Youtube
- Top 3 Youtuber Việt Nam Từ 2017 Đến Nay
- Đi Taxi Xuyên Việt Nam 4800KM

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo:
Mail: [email protected]
Tôi Không Sử Dụng Facebook Cá Nhân Hoặc Trang Facebook, Tiktok... Trừ Youtube