DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

DIEN QUAN Entertainment / Giải TríYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-12-03 01:26:17數據計算中
 • 粉絲數

  559萬
 • 總觀看量

  37.81億 0.01%
 • 平均觀看量

  3927 -5.4%
 • 影片總數

  7156
 • 直播收入

  0元
粉絲數排名
2,649th ( 前 1% )
29th ( 前 1% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
642.54元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
15.68萬元 - 69.02萬元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2018-11-01

2019-04-29

2019-08-27

2019-12-09

2020-07-05

2021-04-21

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí

YouTube頻道創建時間

2015-11-02

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
DIEN QUAN Entertainment/ Giải Trí là kênh tổng hợp những show hot nhất hiện nay

🔸 Giọng Ải Giọng Ai
🔸 Sàn Đấu Ca Từ
🔸 Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ
🔸 Hát Mãi Ước Mơ
🔸 Vua Phạt Đền
🔸 Tuyệt Chiêu Siêu Diễn
🔸 Đấu Giá May Mắn
🔸 Mặt Nạ Ngôi Sao
🔸 Sitcom - Gia Đình Là Số 1