Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật LýYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-01-26 18:24:10數據計算中
 • 粉絲數

  6.22萬 0.16%
 • 總觀看量

  281.5萬 0.09%
 • 平均觀看量

  973 0.62%
 • 影片總數

  235
 • 直播收入

  0元
粉絲數排名
363,793rd ( 前 2.7% )
7,407th ( 前 5.6% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
307.81元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
1112元 - 4976元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2019-10-01

2020-03-15

2020-04-06

2020-05-30

2020-07-25

2020-12-01

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
影片互動率平均表現
最近30部影片最近30天的影片
  平均觀看量 0
普通影片
直播影片
最熱門影片 - 來源於 Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý YouTube網紅頻道
最新影片 - 來源於 Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý YouTube網紅頻道
直播影片
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý

YouTube頻道創建時間

2008-07-03

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
簡介
Lớp học online môn Vật Lý
Người dạy: Vũ Tuấn Anh
Sứ mệnh: Lấy gốc chương trình Vật Lý THPT, cam kết lấy lại 100% kiến thức cơ bản
Cha đẻ của triết lý giáo dục: Học là phải vui

-------------------------------
NoxInfluencer團隊

歡迎訪問NoxInfluencer。商務合作、產品案例、或者有任何建議,可以在這裡留言,我們會儘快給您回覆。

通過facebook提問 (推薦)