YouTube影片效果分析報告

YouTube 鏈接不正確
未找到視頻
TOP 10 Bản Nhạc Hay Được StarBoyVN Sử Dụng
PiSyn TV
PiSyn TV 7.61萬 粉絲數 158 總影片數 1843.96萬 總觀看量 2019-02-01 發佈數據更新時間 --
影片觀看量49.58萬
點讚比例 97.7%
評論數474
粉絲觀看率 100%
表現非常棒
影片預估價值 10.45萬元 - 20.9萬元
粉絲互動率 2.96%
影片標籤
簡介
#nhac#starboy#freefire
☆Video,Clip
     ♢TOP 10 Bản Nhạc Hay Được StarBoyVN Sử Dụng♢
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 00:00 Drakkar
            ♢[Link] https://youtu.be/YJTae5ScvQA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 03:33 Color - X
            ♢[Link] https://youtu.be/B8vrkl78v94
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 07:38 Invisible
            ♢[Link] https://youtu.be/QglaLzo_aPk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 10:58 Waves
            ♢[Link] https://youtu.be/5CZz-myszuk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 13:56 Light It Up
            ♢[Link] https://youtu.be/bdE_SyHad90 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 16:55 Xomu
            ♢[Link] https://youtu.be/W9gO-K7_31M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 20:46 Mortals
            ♢[Link] https://youtu.be/yJg-Y5byMMw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 24:31 Dreams
            ♢[Link] https://youtu.be/SHFTHDncw0g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 28:05 Ark
            ♢[Link] https://youtu.be/8xlDwukxjnA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 31:03 Bùa Yêu Google
            ♢[Link] https://youtu.be/ODGZJSHt3U0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Edit] PiSyn Gaming
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆[Follow] PiSyn Gaming
     ♢Subscribe Channel
     ♢[Link] https://m.youtube.com/channel/UCpRHSGTM3QZqTWnwOm1qb3w
     ♢Facebook
     ♢[Link] https://m.facebook.com/profile.php?id=100009566962190&ref=content_filter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆[Channel]
   ♢100 Subscribe ✔
   ♢500 Subscribe ✔
   ♢1000 Subscribe ❌
   ♢5000 Subscribe ❌
   ♢10000 Subscribe ❌
   ♢50000 Subscribe ❌
   ♢100000 Subscribe ❌ Silver Button
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆Cảm ơn Anh em đã xem, like, sub kênh ủng hộ mìk💜💛💚
☆Kênh Starboyvn
    ♢Link https://m.youtube.com/channel/UCqH0rcaEPk2GHSCODXp7PUA
展開