Đồ Chế Xe 3-4 Bánh YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Đồ Chế Xe 3-4 BánhYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2022-09-25 12:45:01數據計算中
 • 粉絲數

  3.11萬 0.65%
 • 總觀看量

  168.19萬 0.86%
 • 平均觀看量

  4374 1.38%
 • 影片總數

  147
 • 直播收入

  --
粉絲數排名
881,388th ( 前 5.4% )
17,721st ( 前 11.5% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0.00-0.00
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2020-04-20

2021-04-16

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲語言分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
影片互動率平均表現
全部常規視頻短視頻
最近30部影片 最近30天的影片
最熱門影片 - 來源於 Đồ Chế Xe 3-4 Bánh YouTube網紅頻道
最新影片 - 來源於 Đồ Chế Xe 3-4 Bánh  YouTube網紅頻道
全部常規視頻短視頻
直播影片
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Đồ Chế Xe 3-4 Bánh 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Đồ Chế Xe 3-4 Bánh

頻道創建時間

2016-12-24

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Chuyên cung cấp phụ tùng chế xe 3-4 bánh. xăng và điện .atv, utv.
Uy tín hàng đầu !
ĐT 0376081995 ( Mr : Nhẫn)
Địa chỉ : Xã Giao Tiến - huyện Giao Thủy - Nam Định