Góc Mê Xe Vlogs YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Góc Mê Xe VlogsYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2021-11-27 00:33:57數據計算中
 • 粉絲數

  1210
 • 總觀看量

  3.78萬
 • 平均觀看量

  519 9.96%
 • 影片總數

  103
 • 直播收入

  --
粉絲數排名
4,453,251st ( 前 28.4% )
66,595th ( 前 45.4% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0.00-0.00
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2021-03-30

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Góc Mê Xe Vlogs 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Góc Mê Xe Vlogs

YouTube頻道創建時間

2018-06-21

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Kênh Góc Mê Xe là kênh chia sẽ những hình ảnh video nói về xe Hyundai. Chia sẽ những tính năng, trang bị mới nhất của Hyundai đến các bạn xem kênh
Chia sẽ kĩ năng sử dụng xe, hoặc giải đáp các thông tin bảo dưỡng và sử lý tình huống trên đường
Kênh luôn mong muốn được sự góp ý và ủng hộ từ các bạn