Prawdziwi Gracze YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Prawdziwi GraczeYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-06-01 13:48:14數據計算中
 • 粉絲數

  1310
 • 總觀看量

  7221 3.38%
 • 平均觀看量

  882 0.23%
 • 影片總數

  7
 • 直播收入

  -
粉絲數排名
3,864,604th ( 前 28.4% )
45,736th ( 前 22.3% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
130.41元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0元 - 0元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2015-12-18

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Prawdziwi Gracze 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Prawdziwi Gracze

YouTube頻道創建時間

2012-06-27

地區

波蘭 

語言

英語 

訂閱
簡介
Prawdziwi Gracze to grupa NAJLEPSZYCH recenzentów tworzących NAJLEPSZE recenzje.
Jeżeli szukasz PRAWDZIWYCH I NAJLEPSZYCH recenzji o grach to jesteś w domu!
NoxInfluencer團隊

歡迎訪問NoxInfluencer。商務合作、產品案例、或者有任何建議,可以在這裡留言,我們會儘快給您回覆。

通過facebook提問 (推薦)