มือใหม่หลวงพ่อเทียน YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

มือใหม่หลวงพ่อเทียนYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2022-05-26 17:35:30數據計算中
 • 粉絲數

  8.4萬 0.12%
 • 總觀看量

  1232.14萬 0.13%
 • 平均觀看量

  9962 17.2%
 • 影片總數

  510
 • 直播收入

  --
粉絲數排名
383,478th ( 前 2.4% )
9,809th ( 前 8.2% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0.00-0.00
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2019-09-30

2020-05-29

2021-02-22

2021-07-10

2022-01-04

2022-04-05

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
มือใหม่หลวงพ่อเทียน 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
มือใหม่หลวงพ่อเทียน

YouTube頻道創建時間

2014-05-09

地區

泰國 

語言

泰語 

訂閱
頻道標籤
簡介
"มือใหม่หลวงพ่อเทียน" คือ ผู้สนใจพุทธศาสนา ที่ "ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะมาก่อน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ"
แต่วันหนึ่ง ได้มารู้จักแนวทางการฝึกกรรมฐาน / สติปัฏฐาน (หรือการเจริญสติ) ในรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งเข้าใจง่ายและฝึกฝนได้ไม่ยากในชีวิตประจำวัน

ในเบื้องต้น ณ ปัจจุบัน ทำให้รับมือกับเรื่องสุขและทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
และในปลายทางที่สุดแล้ว หากหมั่นเพียรฝึกฝนอย่างถูกต้องต่อเนื่อง
เราเชื่อว่า นี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ สู่ "การพ้นทุกข์ พ้นจากวัฏสงสาร" อย่างถาวร

เมื่อคนที่เคย "ไม่รู้ ไม่สนใจ" อย่างพวกเรา
ยังสามารถ "รู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และเริ่มฝึกฝนได้"
เราจึงคิดว่า บุคคลทั่วไป ก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ยากเกินไปเช่นกัน

เราเริ่มต้นเรียนรู้จากไหน? อย่างไร?
อะไรที่ทำให้เราเข้าใจ...อะไรที่ทำให้เราสงสัย
เราพยายามจับประเด็นมาสื่อสารกับ "มือใหม่" ทุกท่าน ในฐานะ "มือใหม่" เช่นกัน