KobeN YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

KobeNYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-12-03 10:31:20數據計算中
 • 粉絲數

  9950 0.4%
 • 總觀看量

  51.2萬 0.1%
 • 平均觀看量

  285 0.35%
 • 影片總數

  48
 • 直播收入

  -
粉絲數排名
1,609,050th ( 前 11.2% )
28,723rd ( 前 20.3% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
67.18元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
0元 - 117.09元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2016-03-13

2017-06-05

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
KobeN 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
KobeN

YouTube頻道創建時間

2015-09-13

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Thỉnh thoảng mình post cái vid gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_______________________________

F.A.Q:

Q: Anh/bạn/em bao nhiêu tuổi?
A: 23 tính đến hiện tại lúc viết dòng này

Q: Anh/bạn/em ở đâu?
A: Sinh ra lớn lên tại Hà Nội và đang học tập sinh sống tại Mỹ

Còn câu hỏi nào nữa các bạn cứ thoải mái inb fanpage của mình tại:

https://www.facebook.com/KobeNOnAir