DE JA VU YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

DE JA VUYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-06-18 20:39:05數據計算中
 • 粉絲數

  4.84萬 0.21%
 • 總觀看量

  503.72萬 0.49%
 • 平均觀看量

  4.58萬 -2.41%
 • 影片總數

  121
 • 直播收入

  -
粉絲數排名
485,194th ( 前 3.6% )
9,529th ( 前 7.2% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
1.76萬元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
7640元 - 3.36萬元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2020-10-24

2021-01-05

2021-04-16

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
影片互動率平均表現
最近30部影片最近30天的影片
  平均觀看量 0
普通影片
直播影片
最熱門影片 - 來源於 DE JA VU YouTube網紅頻道
最新影片 - 來源於 DE JA VU YouTube網紅頻道
直播影片
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
DE JA VU 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
DE JA VU

YouTube頻道創建時間

2020-06-05

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
Hello các bạn! Mình là Alex - tarot reader của De'ja' Vu Tarot. Mình ở đây để truyền đạt các thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tới cho các bạn!

"We don't have a soul. We are a soul. We have a body."
NoxInfluencer團隊

歡迎訪問NoxInfluencer。商務合作、產品案例、或者有任何建議,可以在這裡留言,我們會儘快給您回覆。

通過facebook提問 (推薦)