Nam Lầy YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Nam LầyYouTube網紅頻道詳情數據與分析報告 導出

數據更新時間 2021-12-03 02:20:19數據計算中
 • 粉絲數

  333萬
 • 總觀看量

  8.8億 -0.18%
 • 平均觀看量

  38.82萬 -1.38%
 • 影片總數

  1007
 • 直播收入

  0元
粉絲數排名
5,817th ( 前 1% )
89th ( 前 1% )
Nox評級
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
14.85萬元 ( 每部影片 )
單月YouTube廣告聯盟收入(新台幣)
15.95萬元 - 70.22萬元
YouTube頻道數據统计
7 日 14 日 30 日
粉絲歷史數據總覽  (最近1年)
累積數據
粉丝量里程碑

2019-12-28

2020-01-19

2020-04-04

2020-06-15

2020-10-09

2021-04-29

觀看量歷史數據總覽  (最近1年)
每日數據累積數據
觀看量
7 日 30 日
近7天粉絲數增長量: 上個7天粉絲數增長量:
預估的受眾粉絲年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
預估的受眾粉絲的地理位置分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
粉絲活躍時間分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
活躍的粉絲
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
受眾重合度最高的頻道
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
分析完成,數據不足。
留言高頻詞
影片:
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
積極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
消極
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
高頻表情
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Nam Lầy 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
頻道未認證 認證成功後,你可享受以下特權1. 頻道認證後,頻道數據每日更新2. 推薦高質量訂單 驗證我的頻道
Nam Lầy

YouTube頻道創建時間

2017-05-21

地區

越南 

語言

越南語 

訂閱
頻道標籤
簡介
-Video Có Những Câu Nói Tục Nhằm Mục Đích Gây Tiếng Cười
-Nhớ Đăng Kí Ủng Hộ Lầy
-Kênh Vlog Của Lầy
Nhớ đăng kí kênh vlog của lầy nữa nhé
Bấm chuông để nhận những thông báo mới nhất của Lầy