Nguyễn Kim Chi Instagram 網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Nguyễn Kim Chi Instagram網紅頻道詳情數據與分析報告
數據更新時間 2021-10-12 12:25:14數據計算中
粉絲數28.54萬
關注數8
帖子數9
粉絲全球排名
26,900th (前 3.3%)
Nox評級
2.05
網紅表現一般(前 23.9%)
粉絲互動率
0.0%
470
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
102.46元 (每個帖子)
CPM 263.46元-526.91元
Nguyễn Kim Chi Daily Followers (最近1年)
Nguyễn Kim Chi 帖子互動分析
Nguyễn Kim Chi @Nguyễn Kim Chi
地區 越南
語言 英語
簡介
Săn ưu đãi tại SHOPEE ngay 👇🏻👇🏻👇🏻