Morela.Cosmetics Instagram 網紅頻道詳情與完整數據分析報告

Morela.Cosmetics Instagram網紅頻道詳情數據與分析報告
數據更新時間 2022-01-18 17:08:17數據計算中
粉絲數27
關注數1
帖子數354
粉絲全球排名
1,035,837th (前 96.3%)
Nox評級
2.38
網紅表現一般(前 21.3%)
粉絲互動率
10%
2 1
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 (每個帖子)
CPM0.00
Morela.Cosmetics Daily Followers (最近1年)
Morela.Cosmetics 帖子互動分析
受眾年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
預估的受眾粉絲性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
受眾地區分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
預估的受眾粉絲語言分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
帖子IGTV
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
Morela.Cosmetics 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
Morela.Cosmetics @Morela.Cosmetics
地區 越南
語言 越南語
頻道標籤
簡介
Morela.Cosmetics *Chuyên sỉ lẻ các mặt hàng Mỹ Phẩm- xách tay, nhập khẩu. *Cam kết bán các mặt hàng chuẩn auth 100%, nói không với hàng fake