باهار🍏 Instagram 網紅頻道詳情與完整數據分析報告

باهار🍏 Instagram網紅頻道詳情數據與分析報告
數據更新時間 2022-07-23 12:02:26數據計算中
粉絲數4.44萬
關注數1011
帖子數211
粉絲全球排名
815,356th (前 15.7%)
Nox評級
3.4
網紅表現不錯(前 5.6%)
粉絲互動率
12.8%
5447 221
預計潛在品牌合作收益(新台幣)
0.00 (每個帖子)
CPM0.00
باهار🍏 Daily Followers (最近1年)
باهار🍏 帖子互動分析
受眾年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
預估的受眾粉絲性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
受眾地區分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
預估的受眾粉絲語言分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
品牌合作效果
30天內90天內
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
合作品牌
باهار🍏 推廣視頻
品牌其他推廣視頻
باهار🍏 @باهار🍏
地區 其他
語言 波斯語
簡介
فعال و بلاگرِ سبک زندگی پایدار 🌿 و به طور خاص #مدپایدار #sustainableliving برای زمین🌏